Viet Duc

Vì sự nghiệp giáo dục

Cơ sở vật chất đẹp và nhiều lớp chọn lọc, đảm bảo chọn giờ học và sắp xếp ngày học phù hợp Đồng hành cùng bộ giáo dục quốc gia , Đề luyện thi chất lượng, có bài giải cho bài thi
Giao hàng toàn quốc
Giao hàng toàn quốc Cơ sở vật chất đẹp và nhiều lớp chọn lọc, đảm bảo chọn giờ học và sắp xếp ngày học phù hợp
Viet Duc
Tài liệu học Đồng hành cùng bộ giáo dục quốc gia, Đề luyện thi chất lượng, có bài giải cho bài thi
Tài liệu học
Tài liệu học Đồng hành cùng bộ giáo dục quốc gia , Đề luyện thi chất lượng, có bài giải cho bài thi
Thời gian học
Thời gian học Sắp xếp thời gian và lịch học nhanh chóng phù hợp với yêu cầu của phụ huynh học sinh

Lịch tuyển sinh

Khóa học nổi bật

100% thầy cô giáo giỏi với nhiều năm kinh nghiệm giáo dục tới từ các trường học uy tín như TH Kim Liên, TH lê Văn Tám, TH phổ thông Chu Văn An

Đội ngũ thầy cô chuyên nghiệp

Viet Duc
Cô Trần An Nhiên Chuyên viên vụ giáo dục tiểu học - Bộ GD ĐT. Trên 20 năm công tác tại Sở giáo dục Hà Nội
Viet Duc
Cô Nguyễn Thị Linh Chuyên viên vụ giáo dục tiểu học - Bộ GD ĐT. Trên 20 năm công tác tại Sở giáo dục Hà Nội
Viet Duc
Cô Nguyễn Vân Anh Chuyên viên vụ giáo dục tiểu học - Bộ GD ĐT. Trên 20 năm công tác tại Sở giáo dục Hà Nội
Viet Duc
Thầy Trần Anh Tuấn Chuyên viên vụ giáo dục tiểu học - Bộ GD ĐT. Trên 20 năm công tác tại Sở giáo dục Hà Nội